• Русский
  • English
  • Polski

O firmie

Spółka „Status-Ekspert” z roku 1999 nadaje swoim klientom jakościowe usługi w dzidzinie doradztwa oraz odprawy celnej i praktycznych decyzji w zakresie MSG na terenie Szczególnej ekonomicznej strefy w obwodzie Kaliningradzkim. Nasza praca polega na stałym doskonalenju, wzajemnym zaufanju i indywidualnym podejścju, udało się nam zdobyć dobrą reputację na rynku celnym usług obwodu Kaliningradzkiego i zachować lojalność naszych klientów.

Doradztwo celnę – nadanie konsultacji w dzidzinie ustawodawstwa celnego jest zażądaną usługą prawną na rynku Rosyjskim. Czy trzeba mówić że prawie każda czy co najmniej większość rosyjskich firm różnej formy własności prawie kazdego dnia zderza się czy mogą zderzać się z różnymi pytaniami celnymi.

Przy imporcie towarów, spełniając odprawy celne w obwodzie Kaliningradzkim, uczestnicy gospodarczej działalności zewnętrznej nierzadko spotykają się z niespodziewanymi problemami z organami celnymi oraz innymi kontrolującymi.

Problemy najczęściej są związanę z tym że przy przygotowaniu do wwozu towarów nie były uwzględnione wszystkie przepisy ustawodawstwa celnego jego właściwości w obwodzie Kaliningradzkim i tryb odprawy celnej.

Mnóstwo problemów i finansowych strat, tak czy inaczej związanych z odprawą celną przy spełnieniu importu czy eksportu, można uniknąć, jeżeli skorzystać z pomocy fachowca, wykwalifikowanego konsultanta celnego w dziedzinie ustawodawstwa celnego.

Głęboka wiedza ustawodawstwa celnego, pracy organów celnych od wewnątrz, szczegółów, trudności i mnóstwa drobnych aspektów regulacji normatywnej, akt normatywnych, nakazów i celnych stosunków prawnych pozwala Spółcę „Status-Ekspert” efektywnie rozwiązywać dowolne pytanja, związane z odprawą celną w dowolnym punkcie obwodu Kaliningradzkiego.

W celach nadania usług o wysokiej jakości przy odprawie celnej towarów,Spółka „Status-Ekspert” proponuje wykorzystać możliwości wyodrębnionego pododdziału celnego przedstawiciela. . Wieloletnia praca na rynku usług celnich, nagromadzone doświadczenie i wysokofachowy personel przedstawiciela celniego, pozwala przeprowadzać jakościowe oczyszczenie celne w krótkich terminach.

Outsourcing(od ang. outsourcing: zasoby zewnętrznę)- przekazanie firmą pewnych funkcji na obsługę innej firmie która specjalizuje się w odpowiednej dziedzinie. Do outsoursingu zazwyczaj przekazują się funkcje fachowego wsparcia regularnej pracy oddzielnych systemów i infrastruktury na podstawie trwałego kontraktu. Zasada outsoursingu: „zostawiam sobie tylko to, co mogę czynić lepiej niż inni, przekazuję zewnętrznemu wykonawcy to, co on robi lepiej ode mnie”

Wiele rosyjskich firm w miarę swojego wzrostu rozumieją iż lepiej zwrócić swoją uwagę na rozwoju głównego kierunku działania oddając inne procesy biznesowe na outsoursing firmom specyalizującym się, w jakiejkolwiek dziedzinie działania. To jest aktualnie zwłaszcza dla firm producentów.

Spółka „Status-ekspert” proponuje outsoursing w dziedzinie:

– logistyki, odprawy celnej i dostawy ładunków;

– księgowości i audytu (w tym samym audytu gospodarczej działalności zewnętrznej);

Również proponuje się outsoursing działalności przedstawiciela celnego oraz otwarcie wyodrębnionych pododdziałów (filii) na terenie obwodu Kaliningradzkiego.

Spółka „Status-Ekspert”, rozwijając transportowo-spedycyjną działalność,wyświadcza usługi prowadzenia gospodarczej działalności zewnętrznej w obwodzie Kaliningradzkim dla firm rosyjskich.

Outsoursing dzialalnosci zawnetrznej jest bardzo atrakcyjny dla firm rosyjskich ktore zajmuje sie wwozem surowca, towarow, motoryzacji albo sprzetu na teren obwodu Kaliningradzkiego.