• Русский
  • English
  • Polski

Odprawa celna

Dowolne ladunki, bez wzgledu na ich rozmiar, koszty i kraje odprawy podporzadkowuja sie oczyszczeniu celnemu na terenie FR. Ta procedura wymaga pewnych wysilkow, wiedzy dokumentow oraz aspektow prawnych tym kto ja spelnia. Po to, żeby pomyślnie i bez zwłok załatwić formalnie przybyły ładune należy nie tylko zebrać konieczny komplet dokumentów ale i sprawdzić w nich obecność całej koniecznej informacji, prawidłowość załatwienia oraz wypełnenia.

Wieloletnie doświadczenie Spółki „Status-Ekspert” w zakresie odprawy celnej i współdziałania z organami celnymi pozwala nam spełniać oczyszczenie celne ładunków bez zwłoki i przeniesienia terminów.

     Spełniamy pełne spektrum usług odprawy celnej ładunków dostarczonych dowolnym rodzajem transportu w imieniuprzedstawiciela(brokera)celnego.

     Spółka „Status-Ekspert” spełnia:

  • przygotowanie i uzgodnienie dokumentów dla odprawy celnej
  • klasyfikację towaru odpowiednio do TN WED FR
  • organizacja deklarowania towaru, wypełnienie deklaracji celnej (DC)
  • przygotowanie dozwołów ekspertowych
  • otrzymanie dozwołów
  • rozliczenie spłat celnych
  • konsultacji w sprawach odprawy celnej

     Odprawa celna spełnia się w regionie działalności urzędu celnego obwodu Kaliningradzkiego. 

     Odprawa celna jest związane z całą operacją handlu zagranicznego i jest jej etapem ostatecznym lecz uwzględniać njuansy oraz specyfikę procedur celnych należy jeszcze w stadium rozmowy z partnerami zagranicznymi. Należy pamiętać iż ignorancja czy niezrozumienie ustawodawstwa rosyjskiego, nieprzestrzeganie reguł wwozu czy wywożenia towarów tak samo współpraca z organizacjami którę praktykują nielegalne schematy przemieszczenia towarów przez państwowe granice, może spowodować odpowiedzialność administracyjną albo kryminalną.