• Русский
  • English
  • Polski

Certyfikacja

Tutaj można szybko wystawić certyfikat unii celnej, świadectwo zgodności certyfikatu GOST R zgodności z przepisami technicznymi, deklaracji zgodności, unii celnej, listu odmowy, zaświadczenie od ognia i innych dokumentacji pozwolenia na dopuszczenie do swoich produktów. Prosimy o przesłanie aplikacji.
Certyfikacja (łac sertifico -. Certyfikuj) – forma realizowanego przez poświadczania zgodności obiektów do technicznych przepisów, norm, kodeksów postępowania lub warunków umów. W ramach certyfikacji oznacza również procedurę uzyskiwania certyfikatu

Certyfikacja produktów – procedura zapewnienia jakości przez które niezależnie od producenta (sprzedawcy, wykonawca) i konsumenta (kupującego) organizacja oświadczy na piśmie, że produkty spełniają wymagania.

 

Systemy certyfikacji (dla porównania)

Do certyfikacji różnych produktów z przepisów technicznych Unii Celnej Obecnie różnych systemów certyfikacji mogą być stosowane jednocześnie. Systemy te są regulowane: