• Русский
 • English
 • Polski

Doradztwo Celne

Sytuacja ekonomiczna na rynkach światowych stale zaznaje przemiany. W tych warunkach poprawne konsultacje fachowców są aktualne nie tylko dla firm którę po raz pierwszy zetknęłi się z koniecznością prowadzić zewnętrzną działalność gospodarczą, ale i dla firm którę już mają doświadczenie handlu z partnerami z zagranicy.

Usługa doradztwa celnego oferowana przez fachowców Spółkii „Status-Ekspert” naszym klientom, polega na nadanju wykwalifikowanych konsultacji w prawnej, organizacyjnej i finansowej dzidzinach zewnętrznej działalności gospodarczej.

Konsultacje prawne:

 • Wybór schematu handlu zagranicznego
 • Outsoursing MD
 • Prawne właściwości prowadzenia MD w FR
 • Ustawodawstwo FR w dziedzinie MD
 • uzgodnienie kontraktów z partnerami zagranicznymi
 • reguły stosowania INCOTERMS
 • certyfikacja towarów importowanych
 • rejestracja uczestnika MD na urzędzie celnym
 • dokumenty oraz informacje dla odprawy celnej
 • środki dla unikania problemów przy odprawie celnej
 • kryteria podniosłej kontroli na urzędzie (profile ryzyka) celnym
 • uzasadnienie kosztu celnego
 • dokumenty przy załatwieniu reżimów specjalnych
 • odprawa celna na terenie innych krajów, przy załatwieniu importu, eksportu, tranzytu, tymczasowego wwozu i wywozu

Konsultacje finansowe:

 • Dowody transakcji, sprawozdanie i dokumenty podtwierdzające za operacje walutowę
 • odpowiedzialność za łamania prawa walutowego
 • VAT za usługi handli zagranicznych, VAT na urzędzie celnym

Konsultacji po organizacji dostarczeń zagranicznych

 • Wybór optymalnego schematu transportowego
 • Optymizacja terminów dostarczenia
 • Załatwienie ładunkowo-transportowej dokumentacji

 

Jakość naszych usług doradztwa celnego, zabezpiecza się nieprzerwanym wsparciem poziomu kwalifikacji fachowców