• Русский
 • English
 • Polski

Obsluga transportowo-spedycyjna

Odwołajcie się do fachowców któży wiedzą czym jest „logistyka transportowa” nie z ust a z wieloletniego doświadczenia organizacji przewozów ładunkówych. Otrzymacie nie tylko znaczne oszczędzanie pieniędzy ale i gwarancję tego iż Państwa ładunek będzię w zbędnym miejscu w zbędny czas. Logistyka przewozu ładunków – to efektywna droga do oszczędzania Państwa kosztów.

Logistyka transportowa w wykonaniu Spółi „Status-Ekspert” – to dostojny przykład profesjonalizmu i Państwa możliwość otrzymać prawdziwą satysfakcję porządną i troskliwą obsługą i dobrym rezultatem. Logistyka przewozów opracowana przez naszą Spółkę bazuje się na dużym doświadczeniu pracy naszych fahowców.

Logistyka transportowa przewozu ładunków prowadzona Spółką „Status-Ekspert” przewiduje organizację przewozów ładunków:

 • nie wymagających reżimu temperatury płandeki o ładownośi do 24 ton oraz objętością do 92metrów sześciennych z Zachodniej i Wschodniej Europy do Rosji i wstecz;
 • wymagających reżimu temperatury – chłodnią o ładownośi do 20 tonoraz objętością do objętością do 86 metrów sześciennych;
 • ponadgabarytowy i ponadnormatywny;
 • w kontenerach 20, 40 i 45 stóp – transportem samochodowym o ładownośi do 24 ton z Finlandii w FR/RB;
 • w kontenerach transportem morskim i kolejowym.

Poza tym, spełniamy:

 • Dostawę ładunków z Chin (od drzwi do drzwi), pomoc w poszukiwaniu towaru\sprzedawcy.
 • Wyznaczenie i opracowywanie najbardziej korzystnej i racjonalnej trasy dla każdego konkretnego klienta.
 • Wybór najbardziej odpowiedniego rodzaju transportu.
 • Konsultowanie i nadanie pomocy nowym przedsiębiorstwom transportowym w otrzymaniu Dozwołów na międzynarodowe przewozy samochodowe.
 • Konsultowanie i pomoc w otrzymaniu kartek kierowców. Siłami naszej grupy logistycznej logistyka transportowa przemenia się bardzo jakościowy serwis przewozów. Klient który planuje przewóz ładunku, zwracając się do nas, otrzymuje informację i usługipod nazwą“logistyka transportowa“, które pomagają zaoszczędzić (bardzo istotne) środki kosztem racjonalizacji procesu przewozu.