• Русский
  • English
  • Polski

Outsoursing MD

W wypadku jeżeli z jakichkolwiek przyczyn nie chcecie czy nie możecie występować importerem towarów, możemy zaproponować Państwu pełny outsoursing MD z warunkiem użycia Spółki „Status-Ekspert Kaliningrad» jako importera.

W tym wypadku zawiera się umowa agencka między Państwa firmą oraz Spółką „Status-Ekspert Kaliningrad” oprócz tego zawiera się umowa na komisję między dostawcą Państwa oraz Sp. z o.o. „Status-Ekspert Kaliningrad”. W ramach tych umów nasza spółka czyni zakup, dostawę i odprawę celną towarów występując Państwa agentem. Z kolei rekompensujecie poniesione Spółką „Status-Ekspert Kaliningrad” koszty w zgodnym zawczasu trybie. 

        Przedmiotem umowy Agenckiej zawartej pomiędzy Agentem i Klientem jest spełnienie Agentem w imieniu własnym lecz kosztem Klienta i za wynagrodzenie faktycznych i prawnych działań związanych z nabyciem dla Klienta towaru i dostawą nabytego towaru bezpośrednio Klientowi czy wskazanej osobie.

Warunki pracy za schematem outsoursing MD: 

        Zawarcie w imieniu Agenta, lecz na zlecenie Klienta umowy gospodarki zewnętrznej na dostarczenie jednorodnej partii towaru z zagranicznym Dostawcą Klienta (nierezydentem). 

Przelew waluty zagranicznemu Dostawcy w rachunek opłaty towaru.

Nadanie usług z otrzymania pozwalających dokumentów po nietaryfowej regulacji.

       Odprawa celna towarów oraz środków transportowych Klienta wwozonych napodstawiezawartej między Agentem i Dostawcą umowy gospodarki zewnętrznej, włączając opłatę wszystkich rodzajów spłat celnych. 

       Spełnienie dostawy towaru do punktu, wskazanego Klientem, i nadanie stycznych usług logistycznych (na przykład: organizacja przechowywania towarów i motoryzacji Klienta na MCP oraz innę).

Spełnienie ubezpieczenia ładunków Klienta pod warunkiem że ubezpieczającym ładunek jest Agent a otrzymywającym zysk – Klient.

Przewagi stosowania schematu outsoursingu MD dla Klientów:

       Nieobecność konieczności przelewu środków pieniężnych w walucie kontrahentom zagranicznym (dostawcom towarów), a odpowiednio i nieobecność konieczności w dotrzymaniu procedur, określonych ustawodawstwem walutowym (odkrycie dowodów transakcji i tak dalej). Wszystkie etapy dostarczenia towaru załatwiają się formalnie jedną Umową Agencką zgodnie z którą Agent jest I pośrednikiem finansowym we współpracy z partnerem zagranicznym, i ekspedytorem, i brokerem ubezpieczeniowym Klienta,oraz deklarantem towaru dla celi celnych. Przy zwyczajnym schemacie pracy Państwu należało by załatwić formalnie co najmniej 4 (cztery) Umowy uzgodnienie i dotrzymanie których wymagało by dodatkowych finansowych i tymczasowych strat.

      Przy stosowaniu nowego schematu wwozu towarów I środków transportowych Klient na podstawie Umowy Agenckiej oraz gospodarki zewnętrznej staje się pełnoprawnym właścicielem towarów, przywiezionych z dotrzymaniem międzynarodowych celnych, podatkowych i cywilnoprawnych norm. 

       Przy takim schemacie współdziałania zachowuje się pełna przejrzystość i legalność zewnętrznej działalności gospodarczej firmy, co sprzyja trwałemu i udanemu rozwojowi Pańtwa strefy biznesu handlu zagranicznego.