• Русский
  • English
  • Polski

SSE w Obwodzie Kaliningradzkim

Z działalności od 1999 roku, Grupa spółek „Stan Expert” uczestniczył we wszystkich etapach rozwoju SSE w Obwodzie Kaliningradzkim.
Dla nas nie jest trudne, aby pomóc Ci zrozumieć zmieniony z dniem 1 kwietnia 2016 r SSE funkcjonuje warunki.

„Stan-Expert” Grupa firm oferuje Ci wykorzystuje swoje zasoby w celu przygotowania firmy do warunków pracy po 1 kwietnia 2016 r

Możemy pomóc:

  • analiza obecny w dniu schemat pracy i zalecenia dotyczące jego zmiany;
  • obliczyć wykonalności z was taki czy inny sposób import-eksport towarów z obszaru programu SSE oraz w celu określenia możliwości identyfikacji surowców (komponenty) w produktach firmy gotowych;
  • reprezentować swoje interesy w Kaliningradzie Izby Gospodarczej wyjaśnienie specyfiki procesu (dla swoich subsydiów produkcyjnych musi jeszcze spełnić kryteria obowiązujące w dniu: HS zmiany kodu lub od wartości dodanej);
  • reprezentować swoje interesy w imieniu Rządu Obwodu Kaliningradzkiego w celu zawarcia umów o dotacje i pomoże w przygotowaniu niezbędnych dokumentów;
  • do przeprowadzenia odprawy celnej swoich towarów zgodnie z nowymi przepisami;
  • dostarczyć dokumenty niezbędne do uzyskania subsydium;

W obecności ciebie projektu inwestycyjnego, jesteśmy gotowi, aby pomóc w przygotowaniu dokumentów o umieszczenie firmy w Rejestrze SSE zamieszkałych w Obwodzie Kaliningradzkim.

To jest cały zakres działań mogą być prowadzone w naszej firmie.
Gwarantujemy dotację, stosując się do naszych zaleceń!
Witamy na wcześniejszej wiedzy i porad.